SNG

SNG skapades i syfte att hantera svenska företags risker och säkerhetshot. Anledningen till initiativet kom från ett antal personer som tidigare har varit verksamma i svenska Försvarsmakten och rederinäringen.

SNG arbetar med riskanalys, åtgärdsplanläggning, implementering av åtgärdsplaner, utbildning och hantering av kvarvarande risker. Vår målsättning är att skapa ett gynnsamt klimat för näringen och ägarna där strävan är att integrera säkerhetsrutinerna med den dagliga verksamheten i syfte att dessa åtgärder inte skall påverka företagets normala verksamhet i för stor utsträckning. SNG personal har till största delen en bakgrund från svenska Försvarsmakten där man arbetat med motsvarande uppgifter.

SNG är en del av utbildningsföretaget Safetygruppen och Navigationsgruppen som arbetar med utbildningar inom sjöfart, säkerhet, brand och sjukvård.

SNG jobbar med kunder som uppskattar en personlig och professionell problemlösare.

Vi berättar gärna mer om oss. 

 

SNG är medlem i SACS 

 

http://www.civilsecurity.se