INTEGRITETSPOLICY FÖR APPAR

 

           

            Denna Integritetspolicy har upprättats av Safetygruppen & Navigationsgruppen Sverige AB  (”SNG”) för att värn om din personliga integritet vid användande av mobilapplikationer (“appar”). Detta innebär att vi alltid samlar in och hanterar personuppgifter ansvarsfullt och med din integritet i åtanke. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter när du använder våra appar. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dessa gällande.

            Nedan följer vilken sorts data vi hanterar och hur vi använder den.

 1. VARFÖR SAMLAS DATA IN
  • Din användningsdata samlas in för att vi ska kunna säkerställa att användarupplevelse blir så bra som möjligt. Det rör sig bland annat om information om din mobiltelefon, vid vilka tider och hur ofta appen används, eventuella buggar, etcetera Den här datan samlas in för att SNG ska kunna erbjuda en så bra användarupplevelser som möjligt och säkerställa att alla tekniska förutsättningar finns för att erbjuda så bra appar som möjligt.
  • Utöver användningsdata samlas även data som genereras genom appen in så som positioneringsdata, geografisk plats samt anteckningar och övriga data som användaren anger inne i appen. Datan samlas in för att SNG ska kunna veta var användaren befinner sig för att efter, av användaren, aktiverad funktion, kunna stötta användaren med SNG:s tjänster som är plats och tidskritiska.
 2. INFORMATION SOM SAMLAS IN
  • Geografisk data och positionering
   • Geografisk data och positionering används för att det är verksamhetskritiskt för SNG att kunna veta var användaren befinner sig ifall det att någon av SNG:s platsberoende tjänster aktiveras eller SNG:s uppmärksamhet på annat sätt behövs på en specifik plats vid en specifik tid. Data om geografisk placering samlas bara in medan användaren aktivt använder en platstjänst eller om en sådan tjänst har aktiverats genom appen och vars funktion aktivt kräver bakgrundspositionering i enlighet med 1.2. I detta fall samlas positionsdata in i bakgrunden i maximalt tre (3) timmar. Data som samlas in säljs inte och används inte i reklam- eller annonssyfte.
   • Allt datatrafik som skickas från appar är krypterade med SSL
  • Notiser
   • För att kunna visa användaren viktiga notiser som berör dem alternativt uppdateringar från företaget används både lokala notiser och push-notiser.
  • Annan appdata
   • Övriga data som skapas genom appen, så som tidsangivelser, anteckningar, uppgifter och övrigt sparas för bearbetning för att kunna upprätthålla en så hög servicenivå som möjligt mot användaren. Data som samlas in säljs inte och används inte i reklam- eller annonssyfte.
 1. DELNING AV INFORMATION
  • De leverantörer som SNG anlitar för utveckling, drift och hantering av appar har tillgång till data som genereras genom dessa. Leverantörer lagrar bara data för SNG:s räkning och den är helt anonymiserad och leverantören har inte möjlighet att identifiera en person. Leverantörerna saknar helt personuppgifter.
  • SNG vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till, eller delning med, sådana utvalda tredje parter.
 2. VAR SPARAS DATA
  • All data som genereras enligt punkt 1 och 2 sparas inom EU/EES. Skulle det uppstå en situation där data skulle behöva överföras till, eller via, något datacenter utanför EU/EES kommer SNG att vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att data hanteras med en skyddsnivå jämförbar med den som erbjuds inom EU/EES.
 3. HUR LÄNGE SPARAS DATA
  • SNG, och SNG:s leverantörer, sparar data så länge det är nödvändigt för att kunna erbjuda och utveckla de tjänster användaren använder sig av eller om det är nödvändigt av andra skäl.
 4. RÄTTIGHETER RÖRANDE DATA
  • SNG stödjer GDPR till fullo och de rättigheter som användaren genom GDPR har rätt till.
  • Vid frågor eller åtgärder som användaren har rätt till som beskrivits i 6.1 kontaktas SNG på info@sngroup.se alternativt direkt genom användarens kontaktperson på SNG.